פרסומים ומאמרים

מבזק אנרגיה (2), אוגוסט 2021

רשות החשמל מפרסמת לשימוע הליך תחרותי חדש לדו-שימוש

מבזק אנרגיה, אוגוסט 2021

תקצירי החלטות ושימועים של רשות החשמל, וכן תקציר ענייני אנרגיה בחוק ההסדרים לשנת התקציב 2021-2022

מבזק אנרגיה, אפריל 2021

ריבוי מתקנים - עדכון הבהרת רשות החשמל. ושימוע - תיקון אמת מידה 35כ4(ד) – תנאים לסנכרון מתקן ייצור ברשת החלוקה.

מבזק אנרגיה, מרץ 2021

שימוע בנושא אמות מידה ותעריפים להפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה ושימוע לעניין הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי למשווק במגזר הביתי.

מבזק אנרגיה, נובמבר 2020

תקנות משק החשמל( קידום תחרות במקטע הייצור).

מי כאן דוד ומי גוליית

המשפט הפלילי נועד לטפל בפגיעות חמורות בציבור, ואילו אמצעי אכיפה אחרים נועדו לטפל בפגיעות חמורות פחות. אבל הרשת שטוותה הכנסת בתיקון לחוק ההגבלים נועדה ללכוד הן את הלווייתנים והן את דגי הרקק.

נזק סביבתי: האנרגיה הרעה של לנדאו וארדן

המאבק המתמשך בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד האנרגיה והמים פוגע במשק ומקדש את הבירוקרטיה. נדרש איזון אינטרסים.

אנשי עסקים ממעטים להחמיץ הזדמנויות להוזלת תשומות ללא סיכון וללא עלות.

חשש המקנן בליבם של הצרכנים הוא שהמעבר לצרכנות פרטית יפגע ביכולת שלהם לצרוך חשמל, חשש זה - אין לו על מה לסמוך.

מה חדש?

הרשם לקבלת ניוזלטר ופירסומים

    תודה רבה על הרשמתך.