ייצוג וליווי של איגוד ערים נטופה, בעריכת מכרז להקמה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל סולארי של כלל הרשויות המוניציפליות בתחום איגוד הערים.

הייצוג כלל את כתיבת המכרז, את תנאי הסף במכרז, את כתיבת הסכמי ההתקשרות במכרז, מענה לשאלות המציעים במכרז, עד לבחירת זוכה וביצוע ההתקשרות עימו.

מה חדש?

הרשם לקבלת ניוזלטר ופירסומים

    תודה רבה על הרשמתך.