ייצוג וליווי של מועצה מקומית ראמה, בעריכת מכרז להקמה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל סולארי בתחומי המועצה.

הייצוג כלל את כתיבת המכרז, תנאי הסף, כתיבת הסכמי ההתקשרות, מענה לשאלות המציעים, עד לבחירת זוכה וביצוע ההתקשרות עימו

מה חדש?

הרשם לקבלת ניוזלטר ופירסומים

    תודה רבה על הרשמתך.