ייצוג וליווי של מועצה מקומית תל שבע, בעריכת מכרז להקמה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל סולארי בתחומי המועצה.

הייצוג כלל את כתיבת המכרז, את תנאי הסף במכרז, את כתיבת הסכמי ההתקשרות במכרז, מענה לשאלות המציעים במכרז, עד לבחירת זוכה וביצוע ההתקשרות עימו

מה חדש?

הרשם לקבלת ניוזלטר ופירסומים

    תודה רבה על הרשמתך.