ייצוג זוקו פאוור גז בע"מ במספר הסכמים להקמת והפעלת מתקני קוגנרציה בחצרי מפעלים וקיבוצים; ובכניסה לתחום פעילות של אנרגיה סולארית

הייצוג כלל הסכמי מייסדים, הסכמי EPC, הסכמי תפעול ותחזוקה, הסכמי שירות ארוכי טווח (LTSA), הסכמי חכירת קרקע, הסכמים לרכש חשמל, הסכמים למכירת אנרגיה תרמית, חיבור לרשת הולכת הגז הטבעי והסכמים לרכישת גז טבעי.

מה חדש?

הרשם לקבלת ניוזלטר ופירסומים

    תודה רבה על הרשמתך.