ייצוג חברת ופורג'ט בעתירה לבג"ץ כנגד רשות החשמל.

הבג"ץ הוגש כנגד רשות החשמל ומשרד האנרגיה בעניין הליך מכרזי ואסדרה חדשה שפרסמה רשות החשמל להקמת מתקנים לייצור חשמל בחצרי מפעלים, הפוגע באופן רטרואקטיבי בתחנת הכוח של מפעל ופורג'ט.

מה חדש?

הרשם לקבלת ניוזלטר ופירסומים

    תודה רבה על הרשמתך.