ייצוג תל-בר, מקבוצת שירותי בריאות כללית, בעריכת מכרז להסבת המפעל לשימוש בגז טבעי ולרכש גז טבעי; ובעריכת מכרז להתקנת מערכות PV על גבי גגות המפעל

הייצוג כלל את כתיבת המכרז, את תנאי הסף במכרז, את כתיבת הסכמי ההתקשרות במכרז, מענה לשאלות המציעים במכרז, עד לבחירת זוכה וביצוע ההתקשרות עימו. בנוסף, ייצגנו את תלבר בהליך החיבור לגז טבעי, בהתאמות מערך החלוקה של הגז הטבעי ועוד.

מה חדש?

הרשם לקבלת ניוזלטר ופירסומים

    תודה רבה על הרשמתך.